1. Informații generale

Acesta este politica de confidențialitate pentru website-ul https://seohut.ro (denumit în continuare „Website-ul”), administrat de Nethut Digital SRL (denumit în continuare „Operatorul”), cu sediul în Salcamilor nr. 2, Odoreu, Satu-Mare, România. Politica de confidențialitate descrie modul în care Operatorul colectează și utilizează datele cu caracter personal ale utilizatorilor săi în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR).

Operatorul acordă o importanță deosebită protejării confidențialității datelor cu caracter personal. Prin urmare, vă rugăm să citiți cu atenție această politică de confidențialitate pentru a înțelege modul în care colectăm, utilizăm și protejăm datele dumneavoastră personale.

Operatorul își rezervă dreptul de a actualiza și modifica periodic această politică de confidențialitate. Orice modificări vor fi publicate pe Website și vor intra în vigoare de la data publicării. Vă recomandăm să verificați periodic această pagină pentru a fi la curent cu eventualele modificări.

2. Date cu caracter personal

Pentru a furniza servicii și a răspunde solicitărilor utilizatorilor, Operatorul poate colecta și prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • Nume și prenume
 • Adresă de e-mail
 • Număr de telefon
 • Adresă de domiciliu
 • Alte informații pe care le furnizați voluntar prin intermediul formularelor de contact sau a comunicărilor cu Operatorul

3. Scopul și temeiul prelucrării datelor

Operatorul colectează și utilizează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • Furnizarea și administrarea serviciilor solicitate de utilizatori
 • Comunicarea cu utilizatorii în legătură cu solicitările și întrebările acestora
 • Îmbunătățirea și personalizarea experienței utilizatorilor pe Website
 • Respectarea obligațiilor legale și protecția drepturilor Operatorului

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentat de consimțământul utilizatorilor, în cazul în care aceștia furnizează voluntar datele, precum și de necesitatea prelucrării pentru executarea unui contract sau pentru luarea de măsuri la cererea utilizatorului înainte de încheierea unui contract.

4. Divulgarea datelor către terți

Operatorul poate dezvălui datele cu caracter personal ale utilizatorilor către anumite categorii de terți, în următoarele situații:

 • Furnizorii de servicii și partenerii contractuali ai Operatorului, care sunt implicați în furnizarea serviciilor solicitate de utilizatori
 • Autoritățile publice sau instituțiile competente, în măsura în care dezvăluirea datelor este necesară pentru respectarea obligațiilor legale sau pentru protejarea drepturilor și intereselor Operatorului

Operatorul asigură că accesul la datele cu caracter personal de către terți se realizează în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor și că se încheie contracte specifice pentru a asigura confidențialitatea și securitatea datelor în timpul prelucrării acestora de către terți.

5. Securitatea datelor

Operatorul utilizează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, utilizării sau divulgării lor. Aceste măsuri includ protecția împotriva pierderii, distrugerii, manipulării sau accesului neautorizat la date. Cu toate acestea, trebuie să rețineți că niciun sistem de securitate nu este complet infailibil, iar transmiterea datelor prin internet nu este absolut sigură.

6. Drepturile utilizatorilor

Conform legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, utilizatorii beneficiază de anumite drepturi referitoare la datele lor personale. Aceste drepturi includ:

 • Dreptul de acces la datele personale și obținerea de informații suplimentare
 • Dreptul de rectificare a datelor incorecte sau incomplete
 • Dreptul la ștergerea datelor personale în anumite condiții
 • Dreptul de restricționare a prelucrării datelor
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de a se opune prelucrării datelor în anumite circumstanțe
 • Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până la momentul retragerii

Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru orice alte întrebări sau solicitări referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizatorii pot contacta Operatorul folosind detaliile de contact furnizate mai jos.

7. Contact

Pentru orice întrebări sau nelămuriri referitoare la politica noastră de confidențialitate sau pentru a exercita drepturile dvs. legale în ceea ce privește datele personale, vă rugăm să ne contactați prin intermediul următoarelor detalii de contact:

Nethut Digital SRL

 • Adresă: Salcamilor nr. 2, Odoreu, Satu-Mare, România
 • Telefon: 074850700
 • Adresă de e-mail: info@seohut.ro

Responsabilul cu protecția datelor (DPO): 

8. Modificări ale politicii de confidențialitate

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica sau actualiza această politică de confidențialitate în orice moment, fără o notificare prealabilă. Orice modificări vor fi publicate pe Website și vor intra în vigoare de la data publicării. Vă recomandăm să revizuiți periodic această politică pentru a fi la curent cu orice modificări.

Ultima actualizare: 22.05.2023